Tarieven en pakketten

Het tarief van de gastouder is afhankelijk van uw afspraak met gastouder. Het adviestarief van de gastouder is € 5,00 per uur per kind, exclusief luiers en babyvoeding.

Basispakket

Gastouderbureau Kiddiez werkt met twee pakketten waar u uit kunt kiezen. Standaard is het Basispakket. Deze biedt de volgende zaken:

 • intake met de ouder
 • het voordragen van een geschikte gastouder,  maar het kan natuurlijk ook dat u zelf al geschikte gastouder heeft.
 • koppelingsgesprek met gastouder en ouder.
 • samen met de gastouder zorgen we ervoor dat de gastouder volledig voldoet aan de wettelijke eisen.
 • de bemiddeling, controle en indien nodig de registratie van de gastouder in het landelijk register kinderopvang, zodat de ouder in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.
 • de overeenkomsten tussen alle drie de partijen (gastouder, ouder en gastouderbureau).
 • kassiersfunctie; aan de hand van de urenregistratie ontvangen zowel gastouder als ouder een factuur. Daarnaast verlopen de betalingen via Kiddiez.
 • jaarlijks de risico inventarisatie op de opvanglocatie.
 • jaarlijks een evaluatie, voortgangsgesprek met de gastouder en tussendoor regelmatig persoonlijk overleg.
 • jaarlijks een evaluatie (indien gewenst vaker) met de ouder.
 • jaaropgaven ten behoeve van de belastingdienst voor zowel de gastouder als de ouders.
 • deskundigheidsbevordering van de gastouders.
 • organiseren van thema-avonden voor gastouders en ouders.
 • nieuwsbrieven voor gastouders en ouders.
 • korte lijnen, persoonlijke, snelle  beantwoording van al uw vragen, telefonisch of per mail.

De kosten van het basispakket bedragen  € 60,- per maand voor één kind en voor twee of meer kinderen in totaal € 85,- per maand.

Plus-pakket

Naast het basispakket bieden wij ook het Plus-pakket. U kiest voor het Plus-pakket, wanneer u of uw kind(eren) zorg en begeleiding nodig hebben, vanwege structurele gedrags- of opvoedingsproblemen of huiswerkbegeleiding.

In dit pakket zorgt Kiddiez voor extra begeleiding van gastouder, ouder en kind en indien nodig voor extra opleiding van de gastouder. Hierbij is regelmatig contact met de gastouder en met u, als ouder, waarbij we maandelijks overleg hebben over de voortgang.

Wanneer onze extra zorg niet toereikend blijkt te zijn, zal Kiddiez u in contact brengen met benodigde specialisten. De kosten van de specialisten zitten niet in dit pakket.

De meerkosten voor het Plus-zorgpakket bedragen € 35,- per maand per kind. Daarnaast dient u rekening te houden met een mogelijke hoger uurtarief van uw gastouder.

Opvang aan huis

Voor opvang bij uzelf aan huis hanteert de gastouder andere tarieven. Dit is wettelijk geregeld, omdat dit gelijk wordt gesteld aan werken in loondienst.

De gastouder verdient bij opvang in het huis van de kinderen het minimumuurloon (inclusief vakantiegeld en doorbetaling van  4 weken vakantie). Het uurloon bedraagt: € 11,32  per uur (januari 2013) ongeacht het aantal kinderen waar op wordt gepast. Dit uurtarief geldt voor gastouders ouder dan 23 jaar. Bent u jonger dan verdient u een uurloon gebaseerd op het minimum jeugduurloon.

Overigens gelden voor opvang aan huis nog andere regels; zo mag de opvang mag slechts op maximaal 3 dagen per week plaatsvinden.
Voor opvang aan huis geldt hetzelfde tarief voor de uitvoeringskosten van het gastouderbureau als bij opvang bij de gastouder thuis.