Procedure

De aanmeldprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Intake
  U geeft aan welke wensen u heeft voor opvang via gastouders.
  Wanneer u overweegt om uw kinderopvang door Kiddiez te laten organiseren, kunt u het online aanmeldingsformulier voor ouders invullen en verzenden.
  Daarna maakt Kiddiez een afspraak om bij u langs te komen om het intakeformulier in te vullen en u alle informatie te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Tevens worden uw bijzondere wensen/eisen besproken. Indien gewenst zullen we daarna op kantoor een offerte/contract voor u maken.
 2. Offerte
  U ontvangt van Kiddiez een offerte.
  Kiddiez zal een offerte maken voor de kinderopvang op basis van het door u opgegeven aantal benodigde opvanguren. Indien u Kiddiez ook het jaarinkomen van u en (evt.) uw partner toe stuurt, dan kan direct uitgerekend worden hoeveel kinderopvangtoeslag u van de belastingdienst kunt verwachten.
  Uiteraard kunt u dat ook zelf uitrekenen via de website van de belastingdienst op basis van onze offerte.
  Wanneer u akkoord gaat met de offerte/contract verneemt Kiddiez dit graag via telefoon of de email. We weten dan dat u de intentie heeft om met Kiddiez in zee te gaan en kunnen we verder met de opdracht.
 3. Kennismaking
  Kiddiez stelt u aan één of meerdere gastouders voor.
  Kiddiez regelt de werving, selectie en inschrijving van gastouders. U kunt overigens ook zelf een gastouder vinden. Of u nu zelf een gastouder heeft gevonden of dat Kiddiez de gastouder heeft gevonden, Kiddiez komt op het opvangadres kijken of de gastouder en het huis voldoen aan de door de wet en GGD gestelde eisen en veiligheidsnormen. Ook controleert Kiddiez of de gastouder staat ingeschreven in het landelijk register kinderopvang.
  Wanneer Kiddiez voor u een gastouder zoekt, dan volgen er één of meerdere kennismakingen met de ingeschreven gastouders. Kiddiez zal hierbij niet aanwezig zijn. Deze gesprekken worden telefonisch of per email geëvalueerd en de vervolgstap wordt besproken. Bij een positieve evaluatie kan er direct een overeenkomstbespreking gepland worden. Er kan ook worden besloten om nog verder te zoeken en eventueel om een advertentie te zetten voor uw specifieke situatie.
 4. Overeenkomsten
  Als er een klik is met de gastouder, maakt Kiddiez de overeenkomsten in orde.
  Na het keuzemoment volgt er een koppelingsgesprek met daarbij het doornemen van de opvangovereenkomst. Kiddiez is hier altijd bij aanwezig. Is alles rond met de gastouder(s)? Dan worden de twee overeenkomsten opgesteld. Eén tussen gastouderbureau Kiddiez en ouder & één tussen ouder en gastouder.
 5. Kinderopvangtoeslag
  U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst.
  Niet vergeten om de kinderopvang toeslag aan te vragen bij de website van de belastingdienst. Het gaat bij kinderopvang om een hoop geld. En doorgaans duurt het een paar weken alvorens de aanvraag bij de belastingdienst is verwerkt en ze overgaan tot het overmaken van de bedragen. Op basis van de offerte/de overeenkomst kunt u de toeslag aanvragen.
 6. Start opvang en proefperiode
  De opvang start met een wenperiode.
  In de wenperiode wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen gastkind en gastouder en uiteraard tussen ouder en gastouder. Kiddiez zal in deze periode zowel met de gastouder als met de ouder contact opnemen om te informeren hoe de wenperiode verloopt. In deze periode zal het kind zich steeds meer thuis gaan voelen bij de gastouder en raakt vertrouwd met haar, en omgekeerd.
  Als het kind na deze proefperiode niet gewend is bij de gastouder, zal gezamenlijk besproken worden of dit gastgezin de juiste plek is voor dit kind, of dat er meer wentijd nodig is. Eventueel zal er een ander gastgezin gezocht worden.

  De opvang kan beginnen!! 

 7. Urenregistratie en betaling
  Kiddiez levert het urenregistratieformulier aan. De gastouder verzorgt (maandelijks) de registratie. Er wordt per kind per maand aangegeven wat de opvanguren geweest zijn en tegen welk uurtarief. Aan het einde van de maand worden de registratieformulieren naar Kiddiez gemaild.
  Op basis van het urenregistratieformulier , ingevuld door de gastouder, wordt er de 4e van elke maand een factuur gemaakt. Deze factuur ontvangt u automatisch via de email. Dit is tevens voor u het controlemoment. Rond de 10e van de maand wordt dit bedrag door u aan gastouderbureau Kiddiez betaald, waarna Kiddiez de gastouder uitbetaalt.
  De ouder en de gastouder krijgen ieder jaar een jaaroverzicht. U ontvangt het jaaroverzicht uiterlijk 2 maanden na het akkoord gegaan zijn van de totale urenregistratieformulieren van dat jaar.
 8. (Start)evaluatie
  Na 6 weken zal er een start evaluatie gesprek ingepland worden met zowel de ouder als gastouder over het kind. Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch.
  Na een jaar start de jaarlijkse evaluatie.
  Dit is in principe een gesprek tussen ouder, gastouder en gastouderbureau op de locatie van de opvang. U, als ouder, en uw gastouder ontvangen een evaluatieformulier die voorafgaand aan het gesprek bij gastouderbureau Kiddiez wordt ingediend. Zijn er persoonlijke aanvullingen, die u graag voorafgaand aan het gesprek met ons bespreekt, dan kan dit natuurlijk ook.
  Een verslag van de jaarlijkse evaluatie (en de gemaakte afspraken) wordt aan zowel de ouder als gastouder versterkt en door alle partijen ondertekend.
 9. Wijziging of beëindiging
  Het doorgeven van wijzigingen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail, door middel van het door Kiddiez verstrekte formulier. Deze is te downloaden vanaf deze website onder downloads.
  De ouder kan de overeenkomst tot bemiddeling of gastouderopvang schriftelijk opzeggen met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand voor einde looptijd.