Oudercommissie

De oudercommissie komt zelfstandig dan wel in samenspraak met het gastouderbureau een aantal keren per jaar bij elkaar. Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt.

De oudercommissie kan in de praktijk advies uit brengen over de volgende onderwerpen:

  • wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan
  • het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • het pedagogisch beleid
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid
  • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten
  • wijziging van de prijs van kinderopvang.

Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt.