Kinderopvangtoeslag en belastingdienst

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als:

  • u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgt. Dit geldt ook voor uw partner.
  • uw kind naar een geregistreerde kinderopvang/gastouderopvang gaat

Gastouderbureau Kiddiez is geregistreerd bij Landelijke Registratie Kinderopvang (LRK).

Het maximale uurtarief dat door de overheid wordt vergoed is ruim € 6,00 per uur (dit tarief verschilt per kalenderjaar). Dit uurtarief is opgebouwd uit het uurtarief van de gastouder en het maandtarief van het gastouderbureau gedeeld door het gemiddeld aantal opvanguren per maand.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:

  • hoeveel kinderen u hebt
  • de leeftijd van uw kinderen
  • de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen. Aanvragen is meestal niet nodig

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op hebt. Voor meer informatie gaat u naar de website van de belastingdienst.