Professionele begeleiding

Het begeleiden van de gastouders is één van mijn belangrijkste taken. De gastouders kunnen altijd beroep op mij doen als ze vragen hebben over de opvang of het opvoeden van de kinderen. Door regelmatig telefonisch of per e-mail contact te hebben blijf ik op de hoogte en weet ik wat er speelt in de opvang, en kan ik de gastouder de begeleiding, advies en opleiding geven, die hij/zij nodig heeft.

Bezoeken gastouder

Tenminste twee maal per jaar bezoek ik de gastouders. Voor het maken van een risicoinventarisatie en voor een evaluatie van de opvang. Bij de risicoinventarisatie wordt de woning geïnspecteerd op veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Dit wordt in een rapport vastgelegd, dat inzichtelijk moet zijn in de woning van de gastouder. Ook wordt het per mail naar u toegestuurd. Zijn er uit de risicoinventarisatie aandachtpunten ontstaan, dan worden deze besproken met de gastouder en wordt samen naar een mogelijke oplossing gezocht. Dit wordt dan ook in het rapport verwerkt.

Tijdens een tweede bezoek wordt gesproken met de gastouders over hoe het kind zich voelt in de opvang en hoe de relatie is tussen de gastouder en de ouder(s). Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van observatieformulieren die de gastouder van tevoren kan invullen ter ondersteuning van het gesprek.

Daarnaast ga ik ook onaangekondigd langs bij de gastouders. Even bijkletsen, zaken bespreken, vragen beantwoorden, enz. Uiteraard kan ik dan ook zien of de geldende regels worden nageleefd.

Opleiding, cursussen en thema-avonden

Gastouderbureau Kiddiez verzorgt verscheidene thema-avonden en bijeenkomsten voor de gastouders. Het doel is om de gastouders van nieuwe ideeën of kennis te voorzien, die ze kunnen gebruiken in de dagelijkse opvang. Onderwerpen kunnen variëren van theoretische thema’s, als adhd, tot praktische knutselmiddagen. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom.
Gastouderbureau Kiddiez kan de gastouder begeleiden in het regelen van het verplichtte diploma MBO2 Helpende Zorg en Welzijn. Minimale leeftijd van 23 jaar. Dit is een 10 weken durende opleiding, 5 tot 7 uur per week. En het kan thuis gedaan worden. Meer informatie bij mij te verkrijgen.

Ouderbegeleiding

Ook als ouder kunt u contact met mij opnemen. Natuurlijk is het goed om van elkaar te weten, wat er speelt en waar eventuele knelpunten zitten. Ik bespreek deze graag met u. Daarnaast kunt u bij Gastouderbureau Kiddiez terecht voor opvoedkundige tips of begeleiding. Dit kan gaan van tips over zindelijkheidstraining tot begeleiding van probleemgedrag.

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind problemen met de lesstof op school? Ook hierin kan GOB Kiddiez uw kind begeleiden. Met huiswerkbegeleiding wordt gezorgd voor extra training van uw kind. Dit kan tijdens de opvangdagen bij de gastouder of bij mij aan huis. Met mijn ruime ervaring als leerkracht aan diverse basisscholen ken ik verschillende lesmethodieken, zodat ik kan aansluiten op de methodiek, die op de school van uw kind wordt gebruikt.

Extern netwerk deskundigen

Wordt er door de gastouder iets geconstateerd of hebben de ouders al gemeld dat er iets met hun kind aan de hand is, waarvoor extra specialistische kennis noodzakelijk, beschikt gastouderbureau Kiddiez over een netwerk aan specialisten (van babycosulenten tot gedragsdeskundigen) waarmee gastouderbureau Kiddiez ruggespraak heeft of aan u kunnen koppelen.