Pedagogische beleid

Gastouderbureau Kiddiez hecht veel waarde aan opvang van kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen naar zelfstandigheid, en (keuze)vrijheid.

Niet voor niets kiest Gastouderbureau Kiddiez voor opvang in een veilige woon- en leefomgeving én voor ervaren gastouders, die de opvang verzorgen. De gastouders werken vanuit rust, reinheid, regelmaat en respect (de 4 R’s), en dragen deze ook uit!

Gastouderbureau Kiddiez werkt vanuit de vier basisdoelen (zoals verwoord door Prof. Riksen-Walraven):

 •  veiligheid;
 • persoonlijke competentie;
 • sociale competentie;
 • normen en waarden.

Eenvoudig vertaalt, kun je ze samenvatten in de vragen:

 • Heeft het kind het naar zijn zin?
 • Heeft hij wat geleerd?
 • Heeft hij met andere kinderen gespeeld?
 • Heeft hij geleerd zich te gedragen?

De basisdoelen hebben een bepaalde volgorde, omdat er een ontwikkeling in zit. Een kind moet zich eerst veilig voelen, voordat het zich op andere gebieden kan gaan ontwikkelen. Met deze 4 pedagogische basisdoelen is het gastouderbureau er van overtuigd dat:

 • Het kind centraal staat.
 • De opvang een bijdrage levert aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
 • De opvoeding aanvullend is op de zorg en opvoeding thuis.
 • Het opvangadres voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Kortom, de ideale omgeving voor uw kinderen om zich te ontwikkelen.
Hoe deze worden vertaald naar de dagelijkse praktijk en wat hiervoor de randvoorwaarden zijn, wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan ( te downloaden vanaf deze website onder downloads).