Klachtenregeling

Klacht over gastouder

Gastouderbureau Kiddiez gaat ervan uit dat klachten van ouders over de opvang situatie of de manier van opvang in eerste instantie met de gastouder of betreffende persoon besproken en samen opgelost worden. Mochten ouders en gastouder er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met Kiddiez om tussen beide partijen te bemiddelen en een voor beide werkbare oplossing te zoeken. Mocht het niet lukken een oplossing of compromis te vinden die beide partijen tevreden stelt bestaat de mogelijkheid dat Kiddiez voorstelt de opvang bij een ander gastouder voort te zetten. Bij klachten over het beleid van Kiddiez zelf willen wij graag in een open gesprek met de ouders de klacht in kaart brengen en naar een oplossing zoeken.

Klacht over Gastouderbureau Kiddiez

Hoewel Kiddiez haar best doet om alles goed te doen, weten we dat ook wij fouten kunnen maken. Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met ons bureau. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat wij u vragen of u een klacht wilt indienen. Een klacht indienen klinkt misschien negatief, maar wij vinden het niet negatief. Het geeft ons misschien de kans onze dienstverlening te verbeteren. En uw klacht zal serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn zullen die rechtgezet worden.

Zo kunt u uw klacht kenbaar maken. Uw klacht kan zowel de opvang van uw kind(eren) als de administratieve afwikkeling betreffen. Om de klacht te melden staan 2 wegen open.

A. Interne klachtenregeling

  1. Wanneer u een klacht hebt die u officieel wilt melden, vult u een klachtenformulier in.
  2. U verzend het klachtenformulier online (op de verzendknop drukken)
  3. Binnen 1 week na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van ons een bevestiging. Ook wordt dan aangegeven hoe en binnen welke termijn een oplossing voor de klacht gezocht gaat worden.
  4. Binnen 2 weken hoort u van ons welke oplossing we gevonden heb.

B. Externe klachtenregeling

U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan de onafhankelijke instantie waarbij GOB Kiddiez aangesloten is:

Klachtenloket kinderopvang
Postbus 96802
2509 JE Den Haag
0900-1877 (€ 0,20 per gesprek)
email: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl