Basiseisen gastouder

Natuurlijk is het belangrijk, dat gastouders zorgvuldig worden geselecteerd, passend bij de opvoedkundige doelstellingen. GOB Kiddiez selecteert de gastouders in hoofdlijnen op basis van de volgende criteria, zoals vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan (te downloaden vanaf deze website onder downloads) en de geldende wetgeving.

Algemeen

 • De minimale leeftijd van18 jaar;
 • Beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook huisgenoten van achttien jaar en ouder beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • In het bezit zijn van een AVP verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) en inzittendenverzekering (bij autogebruik);
 • Zich voor langere tijd (minimaal 1 jaar) inzetten als gastouder.
 • Kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs waarop het BSN staat.

Opleiding, vaardigheden en eigenschappen

 • Beschikt over minimaal een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma. (zie pedagogisch beleidsplan)
 • Beschikt over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen. Het ministerie van SZW wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen
 • Open en flexibele opstelling
 • In staat zijn continu├»teit en stabiliteit bieden
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Spreekt Nederlands tijdens de opvang; een andere Nederlandse streektaal mag ook
 • Nooit lichamelijk straffen

Pedagogische kwaliteiten van de gastouder

 • In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden
 • Respect hebben voor de eigenheid van elk kind
 • Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen
 • In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn of haar eigen ontwikkeling

Heeft u zelf een gastouder die u bij gastouderbureau Kiddiez wilt inschrijven, dan kan dat natuurlijk ook. Het aanmeldingsformulier vindt u op de website.